Saltar al menú Saltar al contingut principal Saltar al peu de la pàgina

La Peça, centre especialista en logopèdia i reeducació de la parla per a nens, joves i adults

Contacte

Logopèdia per a millorar la lectura i l'escriptura

En què podem ajudar-te?

 • 1. Dislèxia

  Dificultats en l'aprenentatge de l'escriptura i la lectura
 • 2. Disortografia

  Dificultats en el so, la grafia i en la integració de les normes ortogràfiques
 • 3. Disgrafia

  Trastorn de l'aprenentatge que afecta la correcta coordinació motora pel control de l'escriptura
 • 4. Retard de la lecto-esciptura

  Presenta alteracions en la precisió, velocitat i comprensió lectora
Logopèdia per a millorar la lectura i l'escriptura

Logopèdia per a millorar la lectura i l'escriptura

Les dificultats i trastorns de la lectoescriptura són freqüents en l'etapa escolar. Els trastorns en lectura es caracteritzen per la presència de dificultats en reconèixer i interrelacionar els fonaments (sons de lletres) i grafemes (formes escrites de les lletres). Sol haver-hi una lectura mecànica, lenta i insegura amb errors freqüents, veient-se també afectada a la comprensió en molts casos. Aquest aspecte pot ocasionar dificultats més severes en l'aprenentatge lector (dislèxia) fins a altres dificultats menors que puguin estar interferint significativament en el rendiment acadèmic de l'alumne, malgrat que la seva capacitat cognitiva sigui adequada a l'edat.
Els trastorns de l'expressió escrita són aquells en els quals la grafomotricitat i la capacitat expressiva per escrit es troben per sota del que s'hauria de considerar per edat, tot i presentar un coeficient intel·lectual adequat. Sovint es manifesten a través d'errors gramaticals, de puntuació, dificultats en l'elaboració de frases, contingut dels escrits pobre, múltiples errades ortogràfiques (disortografia) i a vegades la lletra pot resultar difícil d'entendre o bé ser inintel·ligible (disgrafia).

Sovint, les dificultats o els trastorns de lectoescriptura poden presentar-se conjuntament amb altres patologies com els trastorns de llenguatge, TDAH o d'altres trastorns relacionats amb l'aprenentatge.

És important una detecció dels trastorns de la lectoescriptura no més enllà dels 8/10 anys per tal de poder iniciar un programa de Rehabilitació específica en cada cas i poder ajudar l'alumne a millorar junt amb una adaptació/col·laboració des del centre escolar evitant així el fracàs escolar i problemes d'autoestima.

Nostra Metodologia de treball

1. Entrevista i valoració inicial

1. Entrevista i valoració inicial

2. Diagnòstic

2. Diagnòstic

3. Disseny del pla de treball

3. Disseny del pla de treball

4. Coordinació amb els centres escolars i/o professionals

4. Coordinació amb els centres escolars i/o professionals

5. Tractament individualitzat i personalitzat

5. Tractament individualitzat i personalitzat
Nostra Metodologia de treball

La Peça utilitza “COOKIES” per a poder oferir-te correctament totes les funcionalitats de aquesta pàgina web; elaborar estadístiques que permetin analitzar l'ús i funcionament del servei i per al compliment de les nostres obligacions legals. Pot acceptar que utilitzem totes les cookies prement el botó “Totes”, pot acceptar que utilitzem només les cookies essencials prement el botó “Essencials” o pot rebutjar-les prement a “Rebutjar”. Rebutjar-les no implica l'ús de les cookies imprescindibles per al funcionament de la web. Pot obtenir més informació a la nostra política de cookies a peu de pàgina.